วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ประกาศรับสมัครนักศึกษาประกาศสมัครเรียนฟรี

รับสมัครเรียน นักศึกษา  กศน. ตำบลนาเดื่อ

  ตั้งแต่วันที่  1 - 30  ตุลาคม  2555  ในระดับ  ม.ต้น  และ  ม.ปลาย
คุณสมบัติ
    1.  อายุ  ตั้งแต่  16  ปีเป็นต้นไป
    2.  จบ ประถม / จบ ม.ต้น
เอกสารการสมัคร
    1.  รูป  2  นิ้ว  จำนวน  2  แผ่น
    2.  สำเนาวุฒิจบการศึกษา    จำนวน  1  แผ่น
    3.  สำเนาบัตรประชาชน        จำนวน  1  แผ่น    
    4.  สำนวนทะเบียนบ้าน         จำนวน  1  แผ่น
    5.  สำนวนทะเบียนบ้าน  บิดา - มารดา         จำนวน  1  แผ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น