วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ติดตั้งป้าย อนาคตประเทศไทย


ร่วมสร้างสรรค์  อนาคตประเทศไทย  

ณ  สามแยกเด่นตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โครงการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  
ในวันที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ณ                  
กศน.ตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม