วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ร่วมสืบสานประเพณี (วันลอยกระทง) นำโดยท่านผอ.กศน.อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม คณะครูกศน. นักศึกษากศน.อำเภอศรีสงคราม

20 พ.ย.58 เวลา 09.00 น.นำโดยท่านผอ. มงคล จองลีพันธ์ คณะครู กศน. อำเภอศรีสงคราม จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพ แนะแนวการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่จบ 2558


26 พย 58 ร่วมโครงการอบรมเยาวชนป้องกันเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึวประสงค์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ร่วมงาน กฐินอำเภอศรีสงคราม ณ วัดบ้านนาโอ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีีสงคราม