วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

คณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอศรีสงคราม ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันเอดส์ และภาคีเครือข่าย ในวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 58 ณ มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น