วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

12 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. การทำบัญชีครัวเรือน เปิด โดยกำนันวาน ไชยกาเพิ่มคำอธิบายภาพ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น