วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันนี้ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ณ กศน.ตำบลหาดแพง ได้รับเกียรติจากนายสวาท โคตรบิน ปลัดเทศบาลตำบลหาดแพง..ในวันที่ 4 มีนาคม 2559


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น