วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจำนวนผู้เรียน ๒๐ คน สถานที่ดำเนินการ บ้านนาอินทร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีนายเลียง ไชยกา เป็นวิทยากร

เพิ่มคำอธิบายภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น