วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจำนวนผู้เรียน ๒๐ คน สถานที่ดำเนินการ บ้านนาโอ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีนายเลียง ไชยกา เป็นวิทยากร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น