วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โครงการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  
ในวันที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ณ                  
กศน.ตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น